گزارشاتی در مورد تجهیزات پزشکی

دستگاه ها یا دستگاه هایی که در جراحی های پزشکی مورد استفاده قرار می گیرند ، به عنوان تجهیزات پزشکی نامیده می شوند. به اسلحه نیز معروف است. آنها برای تشخیص بیماریهای خاص استفاده می شوند. تجهیزات درمانی شامل پمپ های تزریق ، لیزرهای پزشکی و دستگاه های جراحی LASIK است. تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی ، …

ادامه مطلبگزارشاتی در مورد تجهیزات پزشکی