گذرگاه مرزی مندلی بین ایران و عراق رسماً بازگشایی شد

[ad_1]

یکی از مقامات محلی در استان دیالی عراق از بازگشایی رسمی گذرگاه مرزی مندلی بین این کشور و ایران خبر داد.

[ad_2]

Source link