کنعانی مقدم: روحانی برای توجیه کم‌کاری دولت می‌گوید جنگ است

[ad_1]

دبیر سیاسی جبهه ایستادگی گفت: دولت با اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی باید خودش را برای جنگ اقتصادی آماده می‌کرد نه اینکه برای توجیه رفتار‌های داخلی بگوید جنگ است.

[ad_2]

Source link