کنایه سفیر ایران به سعودی‌ها

[ad_1]

سفیر ایران در یمن، روابط بین تهران و صنعاء را براساس احترام متقابل و برابری دانست و گفت که مخالفان روابط ایران و یمن دروغگو هستند.

[ad_2]

Source link