کنایه جهانپور به سوتی روز گذشته بی بی سی فارسی!

[ad_1]

کیانوش جهانپور سخنگوی پیشین وزارت بهداشت، توئیتی کنایه آمیز در مورد سوتی روز گذشته شبکه بی بی سی فارسی منتشر کرد.

[ad_2]

Source link