کمیته تخصصی بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی تشکیل شد

[ad_1]

نماینده تهران درمجلس از تشکیل کمیته تخصصی مستقل درکمیسیون اقتصادی با هدف تمرکز بر قوانین مورد نیاز بازار سرمایه در هفته آتی خبر داد.

[ad_2]

Source link