کشف ارتباط بین دیابت و تخم مرغ

[ad_1]

دانشمندان چینی تأثیر مصرف مقدار قابل توجهی تخم مرغ بر پیشرفت دیابت نوع ۲ را به مدت ۲۰ سال بررسی کردند.

[ad_2]

Source link