کرونا خارج از تحمل کادر درمان/آمار واقعی فوتی‌ها ۳ برابر آمار اعلامی

[ad_1]

گزارش میدانی «جوان» از وضعیت بیماران در بیمارستان‌ها حاکی است اشتباهات کادر درمان به واسطه خستگی و فرسودگی و نبود امکانات و زیرساخت‌های درمانی و بیمارستانی در افزایش مرگ و میر بیماران کرونایی مؤثر بوده است.

[ad_2]

Source link