کاهش ۴۵درصدی جابجایی مسافر در فرودگاهها

[ad_1]

مطابق آمار شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی پروازهای عبوری از آسمان ایران ۳۵.۸ درصد رشد داشته است. عملکرد فرودگاههای کشور طی تیرماه ۴۵ درصد کاهش یافته است.

[ad_2]

Source link