کاهش قیمت مسکن در ۷ منطقه تهران

[ad_1]

بررسی گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که طی آبان‌ماه امسال قیمت مسکن در ۷ منطقه تهران نسبت به ماه پیش از آن کاهش یافته است.

[ad_2]

Source link