کار متفاوت پادشاه اسپانیا در روز اول بازگشایی مدارس سوژه شد! +عکس

[ad_1]

پادشاه اسپانیا دخترش را جلوی مدرسه رساند و رفت پادشاه فیلیپ و همسرش، لئونور ۱۴ ساله را روز اول بازگشایی مدارس در مادرید با ماشین به مدرسه بردند.

[ad_2]

Source link