کارگران تهرانی با چند سال پس انداز صاحبخانه می‌شوند؟

[ad_1]

در شرایطی که کارگران حقوق حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی دریافت می‌کنند، برای خرید یک خانه ۶۰ متری تهران با پس انداز یک سوم حقوق خود باید بیش از ۹۰ سال صبر کنند تا بتوانند یک خانه خریداری کنند.

[ad_2]

Source link