چگونه از چشم‌ها در برابر «کرونا» محافظت کنیم؟

[ad_1]

چشم‌پزشک گفت: استفاده از عینک حالتی محافظت‌کننده دارد، اما به صورت قطعی از ورود ویروس به چشم جلو‌گیری نمی‌کند.

[ad_2]

Source link