چند زندانی مهریه در زندان به‌سر می‌برند؟

[ad_1]

رئیس سابق سازمان زندان‌ها در خصوص محکومان مهریه گفت: ۳۸۴۹ نفر زندانی داشتیم که امروز ۱۲۱۹ نفر از محکومان مهریه به دلایل اینکه اعسارشان ثابت نشده و یا دلایل دیگر در زندان به سر می‌برند.

[ad_2]

Source link