چرایی اصرار روحانی بر تفکیک وزارت صمت از زبان معاونش

[ad_1]

معاون پارلمانی رئیس جمهوری در مورد اصرار رئیس جمهور بر تفکیک وزارت صمت بر این نظر است که امروز مشخص شده که اگر وزارت بازرگانی داشتیم وضعمان از امروز خیلی بهتر بود.

[ad_2]

Source link