پسر بچه گمشده دست پا بسته در چمدان پیدا شد! +تصاویر

[ad_1]

پسر بچه افغانی که گم شده بود بعد گذشت مدتی در چمدان قرار با دستان و دهان بسته پیدا شد.

[ad_2]

Source link