پرونده محمدعلی نجفی شهردار سابق به کجا رسید؟

[ad_1]

وکیل مدافع محمدعلی نجفی گفت: پرونده موکلم به هیات عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شد تا توسط قضات دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گیرد.

[ad_2]

Source link