پدیده نادر جمعیتی که هر ۳۶۵ سال یک بار اتفاق می‌افتد!

[ad_1]

دارنده جایزه ملی جمعیت به آمار عجیب و جالبی در سال جاری اشاره می‌کند که گفته می‌شود این پدیده نادر هر ۳۶۵ سال یک بار اتفاق می‌افتد!

[ad_2]

Source link