پاسخ سازمان حمایت درباره دلیل افزایش قیمت روغن

[ad_1]

معاون نظارت بر کالا‌های مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت گفت: تصویب افزایش قیمت روغن در این سازمان متاثر از قیمت جهانی آن و سایر هزینه‌ها بوده است.

[ad_2]

Source link