پاسخ امیری به شبهات پیرامون حساب خاص

[ad_1]

معاون پارلمانی رییس جمهوری با تاکید بر این که خزانه دیگری در نهاد ریاست جمهوری وجود ندارد، گفت: نهاد ریاست جمهوری مثل همه دستگاه‌های دیگر در قانون بودجه سنواتی ردیف بودجه دارد و هزینه‌ها براساس قوانین و مقررات است.

[ad_2]

Source link