«پاسخ‌ناگویی» دولتمردان روزنامه حامی دولت را شاکی کرد

[ad_1]

یک روزنامه حامی دولت از دولتمردان خواست با «پاسخ‌ناگویی» مردم را شاکی و ناراحت نکنند.

[ad_2]

Source link