ولایتی: مشکلات افغانستان به‌دلیل دخالت خارجی‌هاست

[ad_1]

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل در دیدار با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان گفت: بخش عمده ای از مشکلات داخلی افغانستان به‌دلیل دخالت خارجی‌هاست.

[ad_2]

Source link