وقتی خانم بازیگر از نسبت فامیلی خود با اخوان ثالث می‌گوید!

[ad_1]

با پرستو گلستانی به بهانه تولدش و همه خاطراتی که این سال‌ها برای ما ساخته است به گفتگو نشسته ایم.

[ad_2]

Source link