وزیر کشور: برای ساماندهی مناطق حاشیه‌نشینی تقسیم کار شد

[ad_1]

وزیر کشور گفت: توانمندسازی حاشیه نشین‌ها اولویت اول ما است. همچنین به نهاد‌ها و سازمان‌ها گفته‌ایم که در این مناطق حضور داشته باشند.

[ad_2]

Source link