وزیر دفاع یونان: برای درگیری نظامی با ترکیه آمادگی داریم

[ad_1]

وزیر دفاع یونان گفت درصورتی که تحریکات ترکیه در دریای مدیترانه ادامه پیدا کند، کشورش برای مقابله نظامی جهت حفظ حق حاکمیت خود آماده است.

[ad_2]

Source link