ورود کمیسیون اصل ۹۰ به حذف یارانه تازه متولدین

[ad_1]

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: حذف یارانه متولدان جدید را بررسی می‌کنیم و باید ببینیم ادله عملکردی چه بوده؛ این رفتار غیرقانونی است و با قانون همخوانی ندارد.

[ad_2]

Source link