واکنش نیکزاد به فروش اجباری عرصه مسکن مهر

[ad_1]

نایب رئیس مجلس گفت: وزارت راه حق ندارد، به اجبار عرصه مسکن مهر را به مردم بفروشد چرا که این کار غیرقانونی است.

[ad_2]

Source link