واکنش ایران به ورود وزارت خارجه فرانسه در پرونده قضایی ایران

[ad_1]

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ورود وزارت خارجه فرانسه در پرونده قضایی ایران را فاقد وجاهت خواند.

[ad_2]

Source link