همکاری مجلس و دولت برای رفع مشکلات بازار مسکن

[ad_1]

معاون وزیر راه و شهرسازی بر همکاری مجلس و دولت برای رفع مشکلات بازار مسکن خبر داد.

[ad_2]

Source link