همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سال‌های بعد هم اجرا می‌شود؟

[ad_1]

نائب رئیس هیات مدیره تامین اجتماعی با اشاره به اینکه اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال‌های بعد نیز ادامه دارد، گفت: متناسب‌سازی روی حداقل دستمزد انجام می‌شود.

[ad_2]

Source link