نیروهای آمریکایی تخلیه پایگاه بگرام افغانستان را آغاز کرده‌اند

[ad_1]

مسؤول مجلس سنای افغانستان اعلام کرد، نیروهای آمریکایی تخلیه پایگاه هوایی بگرام واقع در شمال کابل، پایتخت را آغار و شروع به تخریب ساختمان‌های موجود در پایگاه و انتقال تجهیزات به پاکستان کرده‌اند.

[ad_2]

Source link