نگرانی چین از خرید سامانه اس-۴۰۰ توسط هند

[ad_1]

چین نگران است که اقدام دهلی نو برای خرید سامانه دفاع موشکی اس-400 روسی و استفاده از آن در مناطق مرزی مورد منازعه باعث تشدید تنش‌ها شود.

[ad_2]

Source link