نوبخت: اجازه فروش نفت را به ما نداده‌اند

[ad_1]

معاون رئیس جمهور گفت: هم‌اکنون در شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفته‌ایم به طوری که در حوزه غذا و دارو نیز اجازه فروش نفت را به ما نداده‌اند.

[ad_2]

Source link