نماینده مجلس: جریان تحریف خطرناک‌تر از تحریم است

[ad_1]

نماینده ملایر در مجلس گفت:جریان تحریم و تحریف تلاش دارد تا مسیر رشد و توسعه کشور را بگیرد، البته جریان تحریف خطرناک‌تر از جریان تحریم است و باید برای مقابله با آن برنامه‌ریزی مناسبی انجام شود.

[ad_2]

Source link