نماینده ایران: تحریم‌های یکجانبه جنایت علیه بشریت است

[ad_1]

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو تحریم‌های یکجانبه را جنایت علیه بشریت عنوان کرد و گفت: رویکرد انفعالی اروپا در برابر تحریم‌های ثانویه مردود است.

[ad_2]

Source link