نظر کشاورزان درباره ارائه کشاورز کارت

[ad_1]

کشاورزان از ارائه کشاورز کارت برای خرید نهاده و کود استقبال چندانی نکرده و می‌گویند که این کار تحمیل گروانفروشی به تولیدکننده بدون کاهش هزینه‌های تولید است.

[ad_2]

Source link