نظر آصفری درباره روی کار آمدن سمت نخست وزیری

[ad_1]

آصفری گفت: روی کار آمدن سمت نخست وزیری هزینه‌های کشور را افزایش می‌دهد، همچنین با این تغییرات گره‌ای از مشکلات کشور باز نخواهد شد.

[ad_2]

Source link