نحوه محاسبه آب‌بهای مشترکان در فصول سرد

[ad_1]

محاسبه تعرفه آب‌بهای مشترکان در فصول سرد سال به صورت پلکانی انجام می‌شود و برای پر مصرف‌ها نیز جریمه لحاظ خواهد شد.

[ad_2]

Source link