نامه شورای نگهبان به دیوان عدالت درباره خودروهای فرسوده

[ad_1]

شورای نگهبان طی نامه‌ای به دیوان عدالت اداری عنوان کرد که تعیین معیار سنی ثابت برای فرسودگی همه خودروها خلاف شرع شناخته شد.

[ad_2]

Source link