ناظران بازار درباره گرانی لبنیات به اختلاف خوردند!

[ad_1]

سخنگوی تعزیرات گفت: وقتی قیمت گذاری ۱۲ محصول لبنی با تاخیر انجام شود، تولید کننده برای جبران زیان مجبور به افزایش قیمت است تا روند تولید متوقف نشود.

[ad_2]

Source link