نابخردی

[ad_1]


توییت جنجالی مجتبی ذوالنوری و حمله به رئیس جمهور هنوز در صدر اخبار است و موجب انحراف اذهان از بی‌تدبیر‌ی‌ها و سوءمدیریت‌های دولت شده است.

[ad_2]

Source link