موضع قطر در چهارمین سال بحران با عربستان سعودی

[ad_1]

وزیر خارجه قطر با تأکید بر مواضع این کشور در بحران سیاسی با کشورهای جریان سعودی، خواستار جایگزینی «عقلانیت» به جای دمیدن بر اختلافات شد.

[ad_2]

Source link