موسوی: گزارش حادثه نطنز نهایی نشده است

[ad_1]

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: رابطه ایران با چین با یک ریل گذاری صحیح و اصولی وارد مرحله جدید خواهد شد.

[ad_2]

Source link