موسوی لارگانی: زیاده طلبی فعلی آمریکا و اروپا محصول مذاکرات است

[ad_1]

عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه زیاده‌طلبی فعلی آمریکا و اروپا محصول مذاکرات هسته‌ای است، گفت: مشاهده کردیم که مذاکره نه تنها سود و نتیجه‌ای برای کشور نداشت بلکه باعث شد دشمنان، زیاده‌خواه‌تر شده و به دنبال گرفتن امتیازات بیشتر از ایران باشد.

[ad_2]

Source link