معلمانی که دریافتی آن‌ها از سرایدار مدرسه کمتر است!

[ad_1]

معلمانی در حال حاضر در آموزش و پرورش به عنوان “برون سپار” مشغول به کارند که باید گفت وضع سرایدار مدرارس هم از آن‌ها بهتر است! معلمانی با دریافتی ۳.۵ میلیون تومان برای یک سال تدریس در مدرسه؟!

[ad_2]

Source link