معافیت ماهانه مالیات حقوق در سال آینده چقدر شد؟

[ad_1]

براساس جزئیات پیش نویس لایحه بودجه سال آینده، سقف معافیت مالیات حقوق کارکنان دولتی و خصوصی، بطور سالانه ۴۸ میلیون تومان در نظر گرفته شد.

[ad_2]

Source link