مسافران تا یک هفته خود را قرنطینه کنند

[ad_1]

رعایت پروتکل‌ها و توصیه‌های بهداشتی از سوی مردم در هفته‌های گذشته موجب شد تا تعداد فوتی‌های روزانه کرونا در کشور یک‌بار دیگر روند رو به کاهش داشته باشد.

[ad_2]

Source link