مزیت بایدن یا ترامپ برای ایران از دید فواد ایزدی

[ad_1]

یک کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: صحبت از مذاکره و صلح در شرایط فعلی کمک می‌کند به جریانی در آمریکا که ادعا می‌کند سیاست فشار حداکثری موثر بوده است.

[ad_2]

Source link