مرگ مشکوک حدود ۱۰۰ هزار نفر به دلیل بیماری ناشناخته در قزاقستان

[ad_1]

اخیراً یک بیماری ریوی ناشناخته در قزاقستان شیوع پیدا کرد که میزان مرگ و میر ناشی از آن نسبت به همه‌گیری کرونا نیز بیشتر است و توجه افکار عمومی را به آزمایشگاه بیولوژیک آمریکایی در قزاقستان جلب کرده است.

[ad_2]

Source link