مرد ایرانی ۱۱۰ میله گرد را با گردن خم کرد +عکس

[ad_1]

ورزشکار آملی با خم کردن 110 میله گرد با گردن، نامش را در سازمان رکورد‌های ورزشی جهانی ایمارو ثبت کرد.

[ad_2]

Source link